Helioshuse 3D grey Helioshuse 3D colored

3D VISUALISERING

En del af processen omkring afdækning af jeres forventninger til drømmehuset, sker ved at der udarbejdes fotorealistiske 3D visualiseringer. Formålet er naturligvis at illustrere ret præcist hvordan drømmehuset kommer til at fremstå, her er muligheder for at justere i de mange muligheder der er inden for materialevalg, placering af huset på grunden o.s.v o.s.v. Visualiseringen sker oftest som en del af pakken hvor HELIOSHUSE fremlægger sit bud på byggeprojektet og omkostberegningen.