HELIOSHUSE udfører også Arkitektydelser og Rådgivning om byggeri

Arkitektydelser

 • Behovsanalyse
 • Undersøge forhold omkring grunden og evt. besigtigelse af grunden
 • Skitseforslag
 • Situationsplaner
 • Plan, facadetegninger og beregninger
 • 3D fotorealistiske illustrationer / visualisering
 • Budget for det konkrete projekt

Pakkeløsning ca. kr. 30.000 inkl. moms

Rådgivning

 • Ekstern rådgivning hvor I opererer som købere hos et byggefirma
 • Gennemgang af evt. udbudsopgave
 • Rådgivning omkring hjemtagelse af priser
 • Gennemgang af kontraktmateriale
 • Sammenligning af indhentede tilbud
 • Gennemgang af ekstrafunderingstilbud
 • Analyse af jordbundsundersøgelser
 • Rådgivning om specielle forhold, f.eks. skelforhold og f.eks. regnvandsbed mm.
 • Andet relevant i forbindelse med fremtidigt byggeri og problemstillinger
 • Lettere byggetilsyn
 • Rådgivning ydes af rådgiver med mere end 40 års erfaring i byggebranchen særligt omhandlende enfamilieshuse

Pakkeløsning mellem kr. 15.000 – kr. 35.000 inkl. moms

Uanset opgave arbejdes der effektivt og de fleste møder afholdes, via mail, telefon eller virtuelt